Mermer geçmiş ve gelecek arasındaki köprüdür.Tarihimizle kopmamamızın yegane sebeplerindendir.Tarihi bulgularda göze ilk çarpan mermer kalıntılardır.M.Ö. yıllardan kalma eserlerde bile taş işlemeciliği bize bunun ne kadar kıymetli olduğunu gösterir.

Farklı sektör alanlarıyla karşılaştırma yapıldığında mermer sektöründeki kat değer oranı ve maliyet hesaplamalarını baz aldığımızda yüksek değerlere sahiptir.Bundan dolayıdır ki Türkiye’nin mermerden elde ettiği gelirin yüzde yüzü Türkiye’de kalmakta.

Global oranda mermer ihracatı ve Türkiye ihracı

Ülke bazındaki taş üretim indeksine bakıldığında son yıllarda artış olduğunu görmekteyiz.Fakat dünyadaki Türkiye blok mermer satışına baktığımızda birinci sırada her zaman Türkiye olduğunu görmekteyiz.Sıralamayı takip ettiğimizde ispanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri yer almaktır. Türkiye mermer hammadde depolarıyla çok zengin bir ülkedir.Dünya mermer oranın neredeyse yarısına sahiptir.

Ülkemizdeki mermer ocakları incelemeye alındığında görüyoruz ki kuzeybatı ve batı, aynı zamanda da Ege bölgesinde daha aktif çalışıldığını görmekteyiz.

Türkiye Ülkelere Mermer İhracat

Sanayileşme devriyle birlikte gelişen ve sürekli üreten bir ülke olan Türkiye mermer ihracatında da farkını ortaya koymuş ve gerçekten belki de adını hiç duymadığımız mecralara satışta bulunarak ülkemizin refah ve düzeyini korumayı elde etmiştir.Gelişen teknolojiyle daha da ileriye gidip hem kara hem deniz hem de hava yoluyla bir çok kıta ve ülkeye açılmışızdır.Adımızı global alanda duyurmayı hedef bilip hedefimize ulaşmışızdır.

Ülkemizde bir çok ham madde kaynağı vardır. Fakat mermerin öyküsü çok öncelere dayandığı için bizim ilgi alanımıza daha fazla girer.islenen mermerler sırayla Çin,Suudi Arabistan, ABD gibi ülkeler ihracat edilir.

Geçtiğimiz 2021 yılına göre 5 milyar dolar olan mermer ihracatımız bu günümüze bakıldığında kat kat artmıştır. Ve eminiz ki yıllar yIllar içerisinde daha da artacaktır.

Mermer Sektöründe Yaşanan Aksilikler

Mermer ihatacina oranla bu alanda yetişen nitelikle insan kaynağının çok az olması en büyük sıkıntılardan biridir. Bu alanı basit gibi gören kesimler sebebiyle mermercilik eğitim alanının kısıtlı olası ,hammaddemize zarar verilmesi bu sektördeki kanayan yaralardan sadece birsidir. Firmalar az insana kaynağı olması nedeniyle her ne kadar el işçili istenmesine rağmen onlarca makine siparişi vererek bu alana dem vuruyorlar ve eğitim almamış kimselere emanet etmek zorunda kalıyorlar.,

Daha fazla  Mermer Modelleri ve Çeşitleri için tıklayabilirsiniz